Esperanza sponsors

Taken Jeugdbestuur

Indeling takenpakket jeugdbestuur


Jeugdvoorzitter
·    Zal de vergaderingen voorzitten  van het Jeugdbestuur.
·    Algemene coördinatie.
·    Zal zetelen in de “Beheerraad” en aldaar de belangen vertegenwoordigen van de beslissingen dewelke zijn genomen ten voordele van de jeugdopleiding.
·    Overzicht hebben van de financiële boekhouding met oog voor een goed management en kostenbeheer.
·    Beslissingen met een financieel karakter  zullen door de jeugdvoorzitter voorgelegd worden bij de “Beheerraad”.
·    Toezien op het verloop van korte en lange termijndoelstellingen.
·    Kan gebruik maken van het programma “Soccer-online”.
·    Voorzitter van  de “Raad van Beheer” waarin participanten van  de 3 clubs van de samenwerking zetelen.
-    Ondervoorzitter
·    Bij ontstentenis van de voorzitter zal de ondervoorzitter diens taken overnemen.
·    Werkt ter ondersteuning van de jeugdvoorzitter.
·    Zetelt in de “Raad van Beheer”  waarin participanten van  de 3 clubs van de samenwerking zijn vertegenwoordigd.

Ondervoorzitter

·    Bij ontstentenis van de voorzitter zal de ondervoorzitter diens taken overnemen.
·    Werkt ter ondersteuning van de jeugdvoorzitter.
·    Zetelt in de “Raad van Beheer”  waarin participanten van  de 3 clubs van de samenwerking zijn vertegenwoordigd.


Secretaris
·    Beheer ledenlijst spelers, lijst bestuursleden, lijst jeugdtrainers, ploegafgevaardigden, verschillende vrijwilligers,…
·    Aanspreekpunt wanneer nieuwe spelers zich wensen aan te sluiten.
·    Samenwerken met de Gerechtelijk Correspondent (GC) met betrekking tot de algemene administratie, schorsingen, …

Coördinator  “Public Relations & Kledij”
·    Heeft goede contacten met sponsors en zorgt voor de uitwerking van de shirtsponsering.
·    Zorgt bij aanvang van het seizoen dat alle jeugdploegen zijn voorzien met de juiste set voetbalshirts met hierop de vermelding van de sponsor. 
·    Staat in voor de organisatie van de kleding zoals de “bestelling”  van de trainingspakken, diverse voetbaluitrustingen,… binnen een correct tijdsbestek.

Coördinator “logistiek”
·    Beschikt over een inventaris van het materiaal ter beschikking van het jeugdbeleid.
·    Zorgt voor de verdeling van het materiaal zoals voetbalvaliezen, EHBO kits, toebehoren ten behoeve van trainers en afgevaardigden,…
·    Staat in voor de verdeling van het materiaal bij aanvang van het seizoen en de ontvangst hiervan op het einde.
·    Staat in voor de organisatie van de kleding zoals de “verdeling”  van de trainingspakken, diverse voetbaluitrustingen,… binnen een correct tijdsbestek.

Coördinator “Infrastructuur”
·    Staat in voor een goede structurele organisatie in de voorziene jeugdlokalen  en is bij voorkeur dikwijls aanwezig.  Vernoemde ziet toe op de naleving van de regels dewelke van toepassing zijn bij trainers, afgevaardigden binnen de accommodatie zoals het proper achterlaten van kleedkamers, verdeling en opruiming van drinkkannen,…en heeft hierbij een ondersteunende functie.
·    Tekortkomingen aan de infrastructuur worden onverwijld ter kennis gebracht met voorstel tot oplossing.

Coördinator “Evenementen/Nevenactiviteiten”
·    Zal aftoetsen of bepaalde evenementen een meerwaarde kunnen betekenen voor het jeugdbeleid.
·    Vernoemde zal de coördinatie op zich nemen van het sinterklaasfeest en feest ter afsluiting van het seizoen.

Coördinator “Webmaster”
·    Verantwoordelijk voor de website.


© 2014 - 2018 KFC Esperanza Pelt
Home KFC Esperanza op Facebook KFC Esperanza op Twitter KFC Esperanza op Youtube