Wat te doen bij ongeval?

De aangifte van een ongeval aan de KBVB dient te gebeuren. Bij een kwetsuur dient de speler een formulier aangifte van ongeval te vragen aan:
      - Bij de trainer of afgevaardigde
      - Bij de jeugdsecretaris, Harrie Huysmans

Dit formulier dient ingevuld worden door de dokter, vervolledigd door de speler en afgegeven te worden aan Harrie Huysmans, onze jeugdsecretaris. (Kan ook via de trainer of de afgevaardigde) Binnen de termijn van 1 maand krijgt de club een formulier voetbalongevallen opgestuurd door de voetbalbond. Dit is een geneeskundig getuigschrift voor herstel en werkhervatting. Bij volledig herstel dient dit formulier door de dokter ingevuld te worden. Zonder schriftelijke bevestiging van herstel door de behandelende dokter kan de speler NIET aantreden in wedstrijden. Samen met dit formulier dient een onkostenstaat, opgemaakt door de mutualiteit, afgegeven worden aan Harrie  Huysmans, onze jeugdsecretaris. De betaling geschiedt na ontvangst van de KBVB van de terug te betalen som.

Opmerking:
De richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden. De club is niet verantwoordelijk voor de slordigheid van de speler of de vergetelheid van de ouder. Deze heeft er alle belang bij dat alles vlot verloopt zodat de betaling kan volgen.
De speler kan steeds inlichtingen vragen bij het bestuur.
De franchise van 6,25 € opgelegd door de KBVB, is ten laste van de speler.
Binnen het jaar na het ongeval dienen alle stavingstukken aangaande dat jaar overgemaakt te worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet dan is er geen terugbetaling. Concreet is er dus een verjaringstermijn van 1 jaar. Duurt de herstelperiode langer dan 1 jaar dan dienen minstens 1 maand voor het verstrijken van de verjaringstermijn toch stavingstukken aan de clubverantwoordelijke gegeven te worden.

 ONGEVALLENFORMULIER KBVB