Opleidingsvisie

opleidingsvisie jeugdopleiding FC Esperanza Pelt

Missie, visie en doelstellingen

In dit beleidsplan is beschreven hoe FC Esperanza Pelt is gestructureerd, wat de missie, visie en strategische doelstellingen van de club zijn en hoe het middellange en lange termijnbeleid op een aantal deelterreinen is gedefinieerd.

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Overpelt en Neerpelt in fusie gegaan. Hierdoor kwam er een hele nieuwe en moderne dynamiek tot stand in de nieuwe gemeente Pelt. Ook voor onze club gaf dit nieuwe en grotere opportuniteiten. Dit heeft de club er dan ook toe aangezet om een nieuwe aanpak toe te passen.

In deze optiek is het “GLADIATOR-PROJECT” tot stand gekomen. Dit project is er niet alleen op gebaseerd om de kwaliteit van onze jeugdopleiding op sportief vlak duidelijk te verbeteren, maar ook op maatschappelijk gebied willen we met dit project meer mensen bereiken die het voetbal een warm hart toedragen. 
Om dit project te kunnen opstarten, moesten we het roer op bepaalde niveaus duidelijk omgooien. Ook door het beëindigen van de vroegere jeugdsamenwerking met Sparta Lille, SV Herkol en Sporting Grote Heide moesten we de volledige cluborganisatie herbekijken en herorganiseren. In dat opzicht kwam alles samen op een gunstig moment.
Met het GLADIATOR-PROJECT in het achterhoofd, hebben we dan de aanbevelingen/werkpunten van Double Pass (Audit 2017-2018) in de ontwikkeling van dit project ter hand genomen. Deze aanbevelingen/werkpunten hebben we zo goed als het kon, geïmplementeerd in de nieuw ontstane clubstructuur en het functioneren van de verschillende entiteiten. Zo ontstond fase 1 van “De Esperanza Pelt Gladiators”. 

Door de omvang van de veranderingen die dat binnen onze club zou gaan teweegbrengen en het feit dat we in dat groeiproces met zekerheid op bepaalde problemen en/of obstructies zouden gaan stoten, heeft ons doen beslissen om in een stappenplan te werken. De volgende fase zal pas kunnen beginnen als de eerste fase structureel en functioneel goed loopt. De ervaringen die we in deze eerste fase zullen opdoen, zullen bepalen hoe de volgende fase eruit zal zien. Een regelmatige evaluatie en een jaarlijkse SWOT-analyse zal hier zeker waardevol zijn.

In deze eerste fase hebben we eerst en vooral een nieuwe clubstructuur (organigram) op poten gezet met duidelijke opdelingen in de bestuurlijke en sportieve takken binnen de club. We hebben getracht om op de belangrijkste punten het bestuurlijke en het sportieve met elkaar te linken, om zo te komen tot het hoogst mogelijke rendement in het behalen van onze doelstellingen:

- Trachten om uit te groeien tot een club waar men een kwaliteitsvolle jeugdopleiding heeft, welke een referentie zal moeten zijn in onze regio (zowel op sportief als op maatschappelijk vlak). Ook een samenwerking op vlak van jeugdopleiding met een club met een provinciaal label uit onze directe regio proberen we tot stand te brengen. Hierdoor wordt de leemte tussen interprovinciaal en gewestelijk niveau opgevuld. Zo kunnen we de spelers nog beter “voetbal-op-hun-niveau” aanbieden. Hierbij zal de oprichting van ons 4e provinciale team ook nieuwe kansen bieden aan onze jeugdspelers. Hierbij denken we speciaal aan onze studenten (die misschien daardoor minder kunnen trainen) en/of spelers die in onze club hun opleiding kregen, maar door omstandigheden bij een andere club zijn terecht gekomen.

- Trachten om de voetbalkwaliteiten van onze spelers zo te verbeteren, dat er nog meer doorstroming zal zijn naar onze A-kernen (dames en heren) of naar ons elftal dat het seizoen 2021-2022 zal beginnen in 4e provinciale.

- Trachten om de voetbalsport aan te bieden aan andere doelgroepen als die we tot nu toe hadden: G-voetbal, wandelvoetbal, 55+-voetbal.

- Trachten om binnen onze club de fun-factor te verhogen en een nog grotere familiaire atmosfeer te creëren om zo het aantal kandidaat-vrijwilligers te doen toenemen (ouderraad, spelersraad).

- Trachten om op regelmatige basisopleidingen, voordrachten… (niet enkel sportief, maar ook op educatief vlak, cultureel vlak...) te organiseren voor zowel onze eigen clubleden alsook voor clubleden van andere clubs of algemeen geïnteresseerden.

- Trachten om elke tak binnen het nieuwe organigram maximaal mogelijk tot zijn recht laten komen en laten functioneren.

- Trachten om het benutten van video-analyses te verbeteren en het implementeren van video-analyses te veralgemenen.

In onze jeugdopleiding wordt er door onze interprovinciale elftallen al een aantal jaren 3 keer per week getraind. Voor onze U9 tot en met de U13 is de maandagtraining een techniektraining, waar er gewerkt wordt met het “circuit-systeem”. 

De U9, U10 en U11 vormen een 1e groep en de U12 en U13 vormen een 2e groep. Zij worden opgedeeld in kleinere subgroepen van maximaal 8 spelertjes. Elke aanwezige trainer bereidt een oefening voor volgens het jaarplan en in onderlinge afspraak met elkaar. De thema’s worden bij de maandelijkse trainersvergaderingen bekeken en vastgelegd. Elke 12 minuten wordt er een signaal gegeven, waardoor de groepje doorschuiven naar de volgende trainer/oefening. De indeling van de subgroepen is gebaseerd op het kunnen van de spelers, ongeacht hun leeftijd (maximaal 1 jaar verschil). Zo bekomen we groepjes waarbij het kunnen van de spelers min of meer hetzelfde is. Daardoor zal de kwaliteit van de trainingsstof voor iedere groep optimaler zijn. De 2 andere wekelijkse trainingen zijn “gewone” trainingen waarbij verschillende thema’s uit het jaarplan aan bod dienen te komen. 

De groepen van de U14 tot en met de U19 werken 3 keer per week in hun groepstrainingen met de thema’s die in het jaarplan staan opgenomen. Zij hebben echter nog enkele opties zoals looptraining en linietraining. Hiervoor wordt er eveneens in kleine groepjes gewerkt (door de linietrainer en/of looptrainer) om dan specifieke oefeningen af te werken. 

Voor al onze spelers van de U10 tot en met de U19 is er een mogelijkheid op REVA-training. Deze training wordt elke woensdagavond (18.00h tot 20.00h) georganiseerd in onze REVA-ruimte/fitnessruimte. Zij is bedoeld voor gekwetste spelers, spelers die in een groeispurt zitten of voor spelers die in een “overload”-periode zitten. Deze begeleiding/training wordt gegeven door de REVA-train(st)er. De trainers geven ten laatste op maandagavond 19.00h de namen door van de spelers die naar de REVA-training zullen komen. Dan kan de REVA-train(st)er een planning opmaken voor de woensdagavond. Ook kan hij/zij via ProSoccerData bekijken wat er in de medische fiche van de spelers werd genoteerd. Alle spelers die kort of langdurig gekwetst zijn worden op de REVA-training verwacht. Dit biedt volgende voordelen: 
      -      De gekwetste spelers blijven betrokken bij het teamgebeuren.
      -      De spelers leren om te gaan met kwetsuren.
      -      De jonge en oudere spelers oefenen/revalideren samen waardoor er een samenhorigheidsgevoel en wederzijds respect ontstaat.
      -      De trainers blijven op de hoogte van de evolutie van hun speler.
      -      De spelers krijgen individuele aandacht waardoor ze waardering voel.

Natuurlijk vergeten we onze doelmannen niet! Zij krijgen minstens 1 keer per week keeperstraining. Dit gebeurt in kleine groepjes op basis van lichaamsbouw en het niveau van de doelman. Hier wordt de trainingsinhoud bepaald door het aparte jaarplan voor doelmannen.

Omdat school en studie een absolute prioriteit is, bieden we buiten het voetbal, de spelers die in het middelbare onderwijs zitten (vanaf U13), studiebegeleiding aan. Deze studiebegeleiding wordt gratis aangeboden en is geheel vrijblijvend. Spelers en/of ouders die hiervan gebruik willen maken kunnen zich hiervoor aanmelden bij TEAM-TVJO, AVJO  of de ombudsman. Voor sommige kinderen is voetbal met 4 oefen- en/of wedstrijdmomenten niet optimaal te combineren met hun school. Door het inschakelen van onze studiecoach trachten we deze combinatie te verbeteren. Deze studiecoach, die ervaring heeft in de educatieve wereld, tracht in samenspraak met de speler en ouders (en eventueel de school) tot een optimalere studiemethode komen of studieschema op te stellen waarbij er ook voldoende tijd is voor “voetbalvrije” vrije tijd. Desnoods mag er minder getraind worden en dit zonder enige consequentie op sportief vlak! Als dit het geval is zal de studiecoach met trainer en TEAM-TVJO in dialoog gaan.

Om binnen deze nieuwe structuur te kunnen communiceren en het kunnen coördineren van de verschillende subgroepen, werken we vanaf het seizoen 2020-2021 met ProSoccerData. Dit data- en communicatieplatform komt er ter vervanging van Socceronline. We aanzien het eerste seizoen dat we met dit systeem werken dan ook als een kennismakingsronde met ProSoccerData. Vanaf het seizoen 2021-2022 zou iedereen vertrouwd genoeg moeten zijn om met de volledige mogelijkheden van ProSoccerData om te kunnen gaan.

Vanaf dit lopende seizoen (2020-2021) zal de club we ook trachten de voetbalsport op allerlei andere vormen aan de man/vrouw te brengen.  G-voetbal (G-Gladiators), wandelvoetbal (W-Gladiators) en 55+-voetbal zijn onze nieuwe initiatieven die we willen opstarten. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Pelt, het begeleidingscentrum St.-Oda Pelt en de verschillende seniorengroepen binnen de gemeente. Deze groepen kunnen op vooraf afgesproken momenten naar de club komen. Wij zullen dan zorgen voor de sportieve omkadering: buiten het veld, de ballen en ander noodwendig materiaal, zullen we hierbij ook jeugdspelers inschakelen om deze groepen te begeleiden. Op deze manier trachten we van onze spelers sociaal geëngageerde mensen te maken, wat een doelstelling is van ons GLADIATOR-PROJECT.