Ombudsman

Ombudsman FC Esperanza Pelt Gladiators

In een club is het geen sinecure om aan iedereen zijn/haar wensen en/of verwachtingen te voldoen. Dit zorgt soms voor onbegrip op en ook naast het veld. Als club willen we hier kort op de bal spelen.
Daarom werd Eric Mertens aangesteld als ombudsman van FC Esperanza Pelt.

Voor volgende zaken kan je bij Eric terecht :
●      Aanspreekpunt bij praktische vragen, hij kan je wegwijs maken in de club en in contact brengen met de juiste personen.
●      Aanspreekpunt persoonlijk welbevinden binnen de club
●      Indien nodig kan hij vanuit een neutrale positie optreden als bemiddelaar bij klachten of aanhoudende discussies. Hij luistert hierbij naar alle betrokken partijen en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. Hij kan geen oordeel uitspreken maar probeert de communicatie te herstellen. Indien nodig wordt hij bijgestaan door het jeugdbestuur.
●      Aanspreekpunt bij problemen op studievlak (combinatie voetbal/studies).
●      Aanspreekpunt bij persoonlijke problemen van familiale of financiële aard.
●      Aanspreekpunt bij psychisch, fysiek en seksueel overschrijdend gedrag.
           = Club API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit)

Let wel: de sportieve beslissingen worden nog steeds genomen door de trainers en TEAM-TVJO maar ook hier kan hij een katalysator zijn of faciliteren om gesprekken op te starten.
Je kunt Eric bereiken via mail: ombudsman@esperanzapelt.be  of telefonisch: 0497 53 99 82