Studiebeleiding

Studiebegeleiding/studiecoaching


“Wijd U geheel aan het vak dat je gekozen en geleerd hebt, ook als is het nog zo eenvoudig, en vind er uw geluk in.” (Marcus Aurelius, Romeinse keizer)

Bij FC Esperanza Pelt beseffen wij dat voor sommige spelers studeren en voetballen op niveau niet altijd even makkelijk te combineren valt. We stellen vast dat de combinatie voetbal – school vooral tijdens examenperiodes voor onze jeugdspelers wel eens moeilijk verloopt. In examenperiodes schroeven we alvast het aantal trainingen altijd terug, maar soms blijkt dit niet voldoende. En soms stellen we vast dat ook tijdens het schooljaar er nood is aan extra ondersteuning.
Daarnaast is voetbal bij FC Esperanza Pelt zoveel meer dan enkel “het voetbal”. We begeleiden onze spelers in hun groei en traject naar volwassenheid. Hierin willen we een verlengde zijn van de school en inzetten op waarden als “respect, vriendelijkheid, samenhorigheid, inzet”…  Is het je trouwens ook nog niet opgevallen dat voetbal ook intelligentie en voetbalinzicht vereist? Voetbal is zoveel meer dan tegen een bal trappen.
De Jeugdopleiding gaat het engagement aan om een studiebegeleidingstool ter beschikking te stellen voor zijn jeugdspelers. De club wil daarmee vermijden dat de voetbalclub en de school aanzien worden als concurrenten.
De cel ‘studiebegeleiding/studiecoaching’ , onder leiding van Benny Scheelen, is opgericht omdat FC Esperanza Pelt naast de sportieve prestaties in het voetbal ook de studies van de spelers ter harte neemt. Een voetbalclub is van maatschappelijk en dus ook van pedagogisch/educatief belang.

Hoe combineer ik sport en studie optimaal?
Een zeer goede communicatie tussen speler, ouder, studiebegeleider en school is noodzakelijk. Op die manier vormen we een team en kunnen we samen duidelijke doelen nastreven zoals:
            behalen van een diploma secundair onderwijs

            voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters

            ontwikkelen van de speler in zijn totaliteit

Studieproblemen zijn vaak het resultaat van uitstelgedrag of ontbreken van structuur en zelfdiscipline.  Timemanagement en studieplanning zijn belangrijke pijlers. Het moeilijkste is deze pijlers tot uitvoering te brengen. Dit is waar we kunnen helpen!

Hoe gaan we te werk?
- Bij de start van het seizoen lichten we de ouders en spelers in dat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de studiebegeleiding/studiecoaching binnen de club.
- Indien er behoefte is om deze hulp te gebruiken, is de eerste aanspreekpartner de ombudsman, Eric Mertens (0497/539982). Hij zal de contacten tot stand brengen tussen speler/ouders en studiecoach.
- Bij de functioneringsgesprekken zal ook gevraagd worden naar de studies.
- Indien nodig zal de studiebegeleider/studiecoach contact nemen met de school om de juiste problemen vast te stellen.
- Tijdens de examenperiode worden de trainingen teruggeschroefd.
- Bij schoolproblemen zal er een mogelijkheid voorzien worden om contact te nemen met onze studiebegeleider/studiecoach. Hij/zij zal een afspraak maken en de betrokken speler/ouders begeleiden in functie van zijn ‘problemen’.
- Indien er schoolproblemen zouden optreden, treedt de studiebegeleider/studiecoach in dialoog met speler, ouders, TVJO en trainer. Indien nodig wordt er (in samenspraak met alle partijen) overgegaan naar een verandering in trainingsfrequentie. Hierdoor komt er meer tijd vrij die aan studie toekomt. Deze maatregel wordt ABSOLUUT niet aanzien als straf! Wel als extra-initiatief om meer tijd te kunnen besteden aan de studie/school.
- De studiebegeleiding/studiecoaching is er voor onze spelers in het middelbare onderwijs, dus vanaf de spelersgroep vanaf U13.

Het hoofddoel is om de speler beter/anders te leren plannen, organiseren en aangepaste studiemethodes te gebruiken.